Jakub Štědroň, kandidát do senátu

Jakub Štědroň je kandidát do senátu v Praze, v senátním obvodu 27, který zahrnuje čtvrti Suchdol, Holešovice, Praha 1, Trója. Kandiduje za ČSSD.

Budu usilovat o levnější bydlení

Zastropovat nájmy a stop Airbnb

Praha patří k těm nejkrásnějším městům na světě, ale v posledních letech se její centrum mění na levnou ubytovnu pro krátkodobé návštěvníky.  A byt má sloužit k bydlení, pro turisty jsou hotely či penziony. Není možné, aby přemrštěné nájemné a Airbnb vyháněly lidi z domovů a z centra Prahy se zase stal jen jeden velký lunapark pro turisty.

Moje motivace: Centrum Prahy nemůže být jednou velkou hotelovou zónou, kde se budou střídat turnusy návštěvníků se všemi negativními dopady, které přemrštěný turismus přináší. Byty musí sloužit k bydlení, nejsou to hotely, non-stop hospody ani diskotéky.  I vinou Airbnb se průměrné měsíční nájemné v Praze od roku 2014 zvýšilo téměř o polovinu. Průměrný meziroční růst tak přesahoval 7 %. Investoři, kteří nakoupili často desítky bytů pro Airbnb, vyčkávají, zdali uvolnění epidemiologických opatření opět nevrátí davy turistů a s nimi spojené období „hojnosti“. Pojďme těmto bytům vrátit jejich skutečnou funkci!

Proč chci regulovat AirBnB a zastropovat nájemné

01. Podpořím v Senátu sociálně demokratický návrh zákona o dostupném bydlení (*). Kvalitní a přitom levné nájemné v obecních bytech (jako nabízí třeba Vídeň) musí být dostupné pro všechny, pro které by pořízení vlastního bytu představovalo příliš velkou finanční zátěž.

02. V Senátu budu podporovat iniciativu ČSSD o přísnější regulaci i případný zákaz v některých zónách města on-line ubytovacích platforem (jako je Airbnb).

03. Jako senátor podpořím obnovení masivní výstavby dostupných obecních bytů a dlouhodobé bezúročné půjčky od státu pro mladé rodiny jako doplňkový zdroj pro pořízení vlastního bydlení.

04. Celá ČR se nemůže odstěhovat do Prahy – jako senátor budu podporovat rozvoj všech krajů ČR: digitalizace, kvalitní pracovní místa, bezplatné kvalitní školství a zdravotnictví, kvalitní veřejná a dostupná doprava musí být standardem v celé ČR.

05. Jako senátor otevřu diskusi o změně zákonů, která by městům a obcím umožnila stanovit maximální výši nájmů, podobně jako je to běžné v evropských metropolích, například v Berlíně.

*Zákon o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně souvisejících zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů)

Kultura
v Praze doma

Kvalitní kultura dostupná každému

Kultura je naše společné bohatství. Kvalitní kultura musí být dostupná pro každého, kdo o ni má zájem. Budu podporovat dostupnost kultury formou dobrovolného vstupného do stálých expozic. Naše kultura snese v mnoha směrech světové srovnání. Zaslouží si důstojné a krásné prostředí. Podpořím proto výstavbu nové budovy Národní galerie, Národní knihovny či umístění Slovanské epopeje na Výstavišti v Holešovicích. Praha si jako uměnímilovaná metropole zaslouží též výstavbu nového koncertního sálu.

Moje motivace:

V době propadu ekonomiky, růstu nezaměstnanosti a krize oblastí silně zasažených propadem poptávky (jako cestovní ruch, doprava, automobilový průmysl) hrozí, že se kultura v žebříčku rozpočtových priorit propadne na pomyslný chvost. I pro mnoho rodin se stagnujícími příjmy může být kultura jednou z oblastí, kterou si jednoduše „odpustí”. Ani jedno nesmíme dopustit!

Kultura je samozřejmě mnohem víc než jen umění. Utváří národní povědomí, charakter, definuje vztah člověka k člověku. Jako vystudovaný kulturní teoretik vím, jak je kultura důležitá pro budoucnost každého národa. Nejsme počtem obyvatel velkou zemí, ale naše literatura, film, hudba, výtvarné umění, sklo či architektura nás proslavily po celém světě.

Zaměstnanci v kultuře jsou dlouhodobě nejhůře oceňovanými zaměstnanci ve veřejném sektoru. Velmi nedůstojná je i úroveň platů v organizacích zřizovaných městy či kraji, jako jsou zejména regionální divadla, orchestry, muzea a galerie nebo knihovny.

JAK PLÁNUJU PODPOROVAT KULTURU V METROPOLI

01. Chci prosadit, aby po vzoru Britského muzea byly u nás vstupy do stálých expozic např. Národního muzea či Národní galerie zdarma.

02. Pro restart kultury, těžce poškozené pandemií koronaviru, navrhnu zavedení bezplatných voucherů na kulturní akce, které by stát nabídl lidem.

03. Mám představu společnosti, která žije kulturou a uměním a tyto hodnoty se překlápí též do kvality vztahů mezi lidmi. Sním o městě, kde naše generace pro generace příští zbuduje na základě kvalitní architektonické soutěže novou budovu Národní galerie, kde se opět otevře diskuze o nové knihovně a kde má kultura místo a význam, který si zaslouží.

04. Chci, aby Slovanská epopej byla vystavena v Praze v nové budově např. na opraveném a zkultivovaném holešovickém výstavišti.

05. Stejně jako vás mě štve, že v době, kdy výrazně ubylo turistů v Praze, musí být Hrad stále přísně hlídán? Proč jsou na vstupech kontroly? Proč je pořád uzavřen Jelení příkop?

06. Našemu městu reálně hrozí, že bude vyškrtnuto ze seznamu kulturního dědictví UNESCO. Kvůli čemu? – mělo by tu stručně stát…Proč toto téma nikoho nezajímá, proč se o něm mlčí? Otevřu na toto téma celospolečenskou debatu. Pojďme s tím něco udělat!

Spravedlivé daně

Rozhodujte o svých daních

Daňový systém v ČR je nespravedlivý. Vysoké DPH a daně z příjmů zatěžují středně- a nízko- příjmové, zatímco některé globální korporace ze svých zisků daně skoro neplatí. Není spravedlivé, aby stát měl větší příjem z daně z příjmu fyzických osob než právnických. Budu podporovat všechny změny zákonů, které nespravedlnosti v daních pomohou napravit. Navrhnu také tzv. daňovou asignaci, aby o tom, kdo část jejich daní získá, rozhodovali sami lidé.

Moje motivace:

Daňová asignace, fungující ve více státech střední a východní Evropy, dává lidem šanci nasměrovat alespoň malou část svých daní do oblasti, kterou chtějí podpořit. Chtěl bych dát lidem právo mít tuto možnost. Určitě i vy víte o neziskových organizacích ve svém okolí, které odvádějí skvělou práci při péči o seniory, děti, lidi s hendikepem, či životní prostředí a přírodu a rádi byste je za jejich přínos podpořili.

Proč věřím, že daňová asignace pomůže?

01. Budu prosazovat snížení daní malým a středním podnikatelům. Naopak velké globální korporace, které se dosud vyhýbají férovému zdanění, je třeba zdanit efektivně tak, aby ze svých miliardových zisků platily spravedlivou daň.

02. Podpořím digitální daň, aby globální internetové firmy ze svých operací na území ČR platily srovnatelné daně, co české firmy podnikající v ČR.

03. Banky působící v ČR dnes neúměrně těží ze svého postavení na českém trhu a vykazují obrovské zisky. Jen svým mateřským firmám v zahraničí odvádějí desítky miliard korun ročně, které pak chybějí v naší ekonomice. Navrhnu progresivní daň z bankovních aktiv. 

04. V Senátu se budu zastávat neziskového sektoru a dobrovolnické práce. Neziskový sektor pomáhající lidem musí být dostatečně podpořen.

05. Na podporu neziskového sektoru otevřu diskusi o zavedení daňové asignace. Ta umožní poplatníkovi, aby stanovenou část své daně z příjmů fyzické osoby nasměroval konkrétní veřejně prospěšné organizaci, kulturní instituci či občanskému spolku, čistě dle svého uvážení. Veřejnost si tak může zvolit, které organizace stojí za to zvláště podporovat. Pro ty seniory, kteří už daň z příjmů fyzické osoby neplatí, navrhnu virtuální daňový voucher, aby se i oni mohli na fungování asignace podílet.