ImageImage

Léto s bráchou 🙂
Z PRAHY DO EVROPY A ZPĚT, ANEB ODKUD JSEM SE VZAL

Jsem člověk s liberálně levicovým zaměřením, ale s nedůvěrou k extrémům všeho druhu.  Mám rád kulturu a snad i proto jsem vystudoval obor teorie kultury na Filozofické fakultě UK. Zde jsem o pár let později též získal doktorát. Od roku 2007 jsem pracoval na magistrátu hl. města Prahy v sociálně zdravotní oblasti. Práci jsem měl rád, naplňovala mě možnost řešit problémy lidí, kteří byli často v nelehké situaci a ne vždy si dokázali pomoci vlastními silami. 

Od roku 2011 pak působím jako ředitel Domu národnostních menšin. Organizace se zaměřuje na prezentaci kultury a tradic našich menšin, v menší míře i na vzdělávací či osvětové aktivity. Na mé práci, kterou s potěšením dělám již devátým rokem, je zajímavé to, že každý den je trochu jiný. Ať  už připravujeme festival, organizujeme vernisáž, jednáme s politiky či odborníky, zpracováváme koncepční materiály nebo řešíme "pouze" třídění odpadu či úklid, vždy jsou poměrně brzy vidět výsledky našeho snažení. Právě okamžitá konfrontace s dopady rozhodnutí je něco, co například ve vysoké politice mnohdy schází.  

V letech 2008 až 2010 jsem absolvoval stáž v Evropském parlamentu v Bruselu a v Agentuře EU pro lidská práva ve Vídni. Ty mi daly větší rozhled a přinesly řadu přátel z celé Evropy. Mimo jiné jsem byl i tenisovým instruktorem v USA,  dobrovolníkem v Rakousku či Irsku nebo 7 let šéfredaktorem časopisu Mladých sociálních demokratů Ventil. Jedno volební období jsem též strávil jako zastupitel na Praze 6. Slovy klasika  „vším, čím jsem byl, byl jsem rád“ a věřím, že mám před sebou ještě mnoho úkolů, výzev a práce. A těším se na ně!

Miluji Prahu a své dvě dcerky a moc nás baví společně objevovat to nejkrásnější město na světě. Právě nejmladší generace je pro mne nejsilnějším závazkem měnit svět a činit z něj lepší místo pro život.        

   


Image

S holkama!


Z prahy do evropy a zpět, aneb odkud jsem se vzal

Jsem člověk s liberálně levicovým zaměřením, ale s nedůvěrou k extrémům všeho druhu.  Mám rád kulturu a snad i proto jsem vystudoval obor teorie kultury na Filozofické fakultě UK. Zde jsem o pár let později též získal doktorát. Od roku 2007 jsem pracoval na magistrátu hl. města Prahy v sociálně zdravotní oblasti. Práci jsem měl rád, naplňovala mě možnost řešit problémy lidí, kteří byli často v nelehké situaci a ne vždy si dokázali pomoci vlastními silami. 

Image

S holkama na výletě!

Od roku 2011 pak působím jako ředitel Domu národnostních menšin. Organizace se zaměřuje na prezentaci kultury a tradic našich menšin, v menší míře i na vzdělávací či osvětové aktivity. Na mé práci, kterou s potěšením dělám již devátým rokem, je zajímavé to, že každý den je trochu jiný. Ať  už připravujeme festival, organizujeme vernisáž, jednáme s politiky či odborníky, zpracováváme koncepční materiály nebo řešíme "pouze" třídění odpadu či úklid, vždy jsou poměrně brzy vidět výsledky našeho snažení. Právě okamžitá konfrontace s dopady rozhodnutí je něco, co například ve vysoké politice mnohdy schází.  

V letech 2008 až 2010 jsem absolvoval stáž v Evropském parlamentu v Bruselu a v Agentuře EU pro lidská práva ve Vídni. Ty mi daly větší rozhled a přinesly řadu přátel z celé Evropy. Mimo jiné jsem byl i tenisovým instruktorem v USA,  dobrovolníkem v Rakousku či Irsku nebo 7 let šéfredaktorem časopisu Mladých sociálních demokratů Ventil. Jedno volební období jsem též strávil jako zastupitel na Praze 6. Slovy klasika  „vším, čím jsem byl, byl jsem rád“ a věřím, že mám před sebou ještě mnoho úkolů, výzev a práce. A těším se na ně!

Miluji Prahu a své dvě dcerky a moc nás baví společně objevovat to nejkrásnější město na světě. Právě nejmladší generace je pro mne nejsilnějším závazkem měnit svět a činit z něj lepší místo pro život.        

Image

Léto s bráchou 🙂